Condiții generale de utilizare

Content

Articolul 1: Obiect

Bine aţi venit pe site-ul www.oscillococcinum.ro. Vă invităm să citiţi cu atenţie aceste Condiţii generale de utilizare (denumite în continuare „Condiţiile”) care sunt aplicabile fiecărui utilizator (în continuare „Dvs.”) al website-ului www.oscillococcinum.ro. Vizitarea acestui website (denumit în continuare „Site-ul”) reprezintă acceptarea implicită și fără rezerve a acestor condiţii de utilizare a Site-ului („Condiţiile Site-ului”).

 

Articolul 2: Definiţii

Scopul acestui articol este de a defini termenii esenţiali ai Condiţiilor Site-ului:
• Conţinut: toate datele pe care le comunicaţi către sau comunicate de către BOIRON în cadrul Site-ului;
• Date cu caracter personal: orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

 

Articolul 3: Natura informaţiilor

Site-ul vă permite să accesaţi informaţii referitoare la produsele BOIRON, precum și informaţii suplimentare cu privire la sănătate, formă fizică sau activităţi sportive.

 

Articolul 4: Condiţii de acces

Puteţi accesa Site-ul liber și cu titlu gratuit, fără înregistrare și fără a fi nevoie să creaţi un cont în prealabil. Cu toate acestea, costurile aferente accesării serviciului (echipamente hardware, software, conexiune la internet etc.) vor continua să reprezinte responsabilitatea dvs.

BOIRON utilizează toate mijloacele pe care le are la dispoziţie pentru a vă furniza serviciile sale în condiţii de acces cu un nivel de calitate ridicat. Aceasta este o obligaţie de mijloace, iar BOIRON nu se angajează să obţină acest rezultat.

 

Articolul 5: Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinuturile publicate pe Site și drepturile asociate reprezintă proprietatea BOIRON, în special, însă fără a se limita la mărcile, desenele, textele, logourile, sunetele, imaginile, precum și organizarea și formatarea acestor elemente.

Orice reproducere, reprezentare, adaptare, modificare, publicare, transmitere, denaturare, integrare într-un alt site, exploatare comercială și/sau reutilizare totală sau parţială a Site-ului și a conţinutului său, prin orice proces și pe orice suport, este strict interzisă și poate constitui un act de contrafacere pasibil de sancţiuni în conformitate cu reglementările aplicabile.

 

Articolul 6: Datele cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul Site-ului sunt prelucrate în conformitate cu reglementările în vigoare. Puteţi consulta pagina "Politica privind protecţia datelor cu caracter personal".


Articolul 7: Module cookie

Atunci când navigaţi pe Site, unele dintre datele dvs. sunt colectate automat prin intermediul modulelor cookie și prelucrate în conformitate cu Politica cu privire la modulele cookie. Pentru mai multe informaţii sau pentru a vă configura preferinţele, puteţi consulta Politica cu privire la modulele cookie.

 

Articolul 8: Link-uri hipertext

Site-ul vă poate pune la dispoziţie link-uri către alte site-uri, al căror conţinut nu este controlat de Boiron. Accesul la acestea și utilizarea acestora se efectuează pe responsabilitatea exclusivă și integrală a utilizatorului și în conformitate cu termenii de utilizare aplicabili pe aceste site-uri web care aparţin terţilor.

 

Articolul 9: Angajamentul utilizatorului

Prin navigarea pe Site și prin utilizarea serviciilor BOIRON, sunteţi de acord cu următoarele:
• să utilizaţi Site-ul în mod responsabil și prudent;
• să nu întrerupeţi, perturbaţi sau afectaţi continuitatea, integritatea și calitatea serviciilor oferite;
• să nu utilizaţi Site-ul pentru a distribui orice material care conţine sau care ar putea conţine orice tip de virus, troian sau orice alt element, cod, fișier sau program care ar putea întrerupe, distruge sau limita funcţionalităţile oricărui echipament informatic, sistem sau echipament de comunicare.

Accesul la produsele și serviciile prezentate pe Site poate fi supus unor restricţii. Trebuie să vă asiguraţi, prin urmare, că legea ţării din care se efectuează conexiunea vă permite să accesaţi Site-ul.

 

Articolul 10: Operabilitatea Site-ului

BOIRON poate, în orice moment, să suspende, să blocheze sau să întrerupă accesul la Site pentru unul, mai mulţi sau toţi utilizatorii, în situaţiile de mai jos:
• dacă această măsură este justificată de constrângeri de natură tehnică, comercială, juridică și/sau strategică;
• dacă această măsură este necesară pentru a asigura securitatea, în special pe cea a canalelor de comunicaţii, a echipamentelor sau a informaţiilor;
• în cazul în care există suspiciuni cu privire la utilizarea frauduloasă sau abuzivă a acestuia;
• în orice alte situaţii justificate în mod corespunzător, în special atunci când utilizatorul își încalcă obligaţiile.

 

Articolul 11: Securitate

BOIRON nu garantează că Site-ul va funcţiona fără întrerupere, în special fără erori și/sau defecţiuni sau că Site-ul va fi disponibil în permanenţă. Deoarece BOIRON nu poate controla pe deplin circulaţia informaţiilor pe internet, BOIRON nu poate garanta că Site-ul nu conţine viruși sau orice elemente care v-ar putea afecta computerul.

Cu toate acestea, BOIRON depune toate eforturile pentru ca Site-ul să nu conţină niciun fel de virus sau orice alt element periculos pentru computerul dvs. sau pentru dispozitivul electronic utilizat de dvs. pentru a accesa Site-ul.

 

Articolul 12: Responsabilitatea  BOIRON

Serviciile oferite în cadrul Site-ului de către BOIRON respectă prevederile legislaţiei sau ale reglementărilor în vigoare. Toate link-urile afișate pe Site și care fac trimitere către site-uri externe sunt furnizate în scop informativ. BOIRON nu poate fi tras la răspundere pentru conţinutul acestor site-uri externe la care se face trimitere. Site-ul poate să pună la dispoziţie, periodic, informaţii privind sănătatea, forma fizică sau activităţile sportive. Aceste informaţii reflectă exclusiv opinia experţilor sau a publicaţiilor acestora, care nu coincid neapărat cu cea a  BOIRON. Aceste informaţii sunt furnizate exclusiv în scopuri informative și nu reprezintă o recomandare sau o aprobare din partea BOIRON. În acest sens, informaţiile furnizate pe Site nu trebuie să fie utilizate pentru a diagnostica boli sau probleme fizice sau pentru prescrierea și/sau utilizarea unui medicament produs de BOIRON.

Accesarea și utilizarea conţinutului acestui Site se efectuează pe riscul dvs. BOIRON sau orice altă parte implicată în crearea și exploatarea Site-ului nu pot fi trase la răspundere, în niciun caz, pentru daunele cauzate de accesarea, utilizarea sau imposibilitatea de a accesa sau de a utiliza Site-ul sau orice alte site-uri către care acesta face trimitere. Evenimentele cauzate de situaţii de forţă majoră care au drept consecinţă funcţionarea defectuoasă a reţelei internet nu angajează răspunderea BOIRON. Utilizatorul este de acord să nu solicite nicio compensaţie ca urmare a întreruperii, suspendării sau modificării acestor Condiţii ale Site-ului. BOIRON nu își asumă răspunderea pentru fapte, omisiuni sau comportamente ale oricărui terţ care utilizează Site-ul sau funcţiile acestuia sau ale oricărui agent de publicitate sau sponsor al Site-ului.

BOIRON va coopera pe deplin cu orice autoritate de punere în aplicare a legii sau a unei decizii definitive obligatorii emise în orice jurisdicţie.

 

Articolul 13: Modificare

Aceste Condiţii ale Site-ului pot fi modificate de către BOIRON în sensul includerii modificărilor legislaţiei naţionale sau internaţionale sau a modificărilor aduse software-ului utilizat pentru crearea Site-ului.

 

Articolul 14: Prevederi generale

Dacă orice parte a acestor Condiţii ale Site-ului se dovedește a fi ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă din orice motiv, prevederea sau prevederile respective vor fi anulate, iar celelalte prevederi vor continua să fie pe deplin în vigoare și vor continua să fie aplicabile.

 

Articolul 15: Legislaţia aplicabilă

Aceste Condiţii intră sub incidenţa legislaţiei aplicabile pe teritoriul în care se află sediul responsabilului pentru publicarea acestui Site. În lipsa unei soluţionări amiabile, orice litigiu va fi înaintat spre soluţionare instanţelor competente.